Annonsepriser 2014

Her er en oversikt over annonsepriser og formater tilknyttet annonsering i Psoriasis- og eksemforbundets medlemsblad Psoriatikeren og nettsidene www.pefnorge.no / www.pef-ung.no. Merk! Psoriatikeren endrer fra 1. januar 2014 navn til Hud & Helse.

WEBANNONSER: Prisene er uendret fra 2013!

Alternativ 1: Bannerannonse på forsiden med link til produkt eller hjemmeside.

Annonseformat               200 x 300 pixler

Annonsepriser                
3 måneder                         6.000
6 måneder                         9.000
12 måneder                       14.000

Alternativ 2:Bannerannonse i høyre kolonne i alle nyhetsartikler med link til produkt eller hjemmeside.

Annonseformat               230x100 pixler

Annonsepriser
3 måneder                         4.000
6 måneder                         6.000
12 måneder                       10.000

Merk! Psoriasis- og eksemforbundet er et ikke-momspliktig selskap. Alle priser tilknyttet annonsering på nettsiden er derav faste priser, uten tilkommende merverdiavgift (mva).

MEDLEMSMAGASINET HUD & HELSE (tidligere Psoriatikeren):

Tekniske data
Opplag 2014                  6500 eks.
Utfallende trykk              210 x 297 + 5 mm
Bladformat                     210 x 297 med mer = A4

Utgivelsesplan 2014 (materiellfrist og utsending med Posten):
Nr. 1      14. februar / 14. mars
Nr. 2      16. mai / 13. juni
Nr. 3      15. august / 15. september
Nr. 4      14. november / 12. desember

Annonsepriser
4-farger 1/1 side             16.800
Bakside                            21.000
Side 2                               18.900
½ side stående                9.450
½ side liggende               9.450
¼ side stående                6.300
¼ side liggende               6.300
1/8 side liggende             3.150

Merk! Psoriasis- og eksemforbundet er et ikke-momspliktig selskap. Alle priser tilknyttet annonsering på nettsiden er derav faste priser, uten tilkommende merverdiavgift (mva).

Årsavtale: Med fire innrykk i Hud & Helse oppnås 20 % rabatt!

Kombinasjonspakke: Bannerannonse web/annonse i Hud & Helse
Kombiner gjerne bannerannonse på nett med annonse i Hud & Helse. Dette gir god effekt overfor målgruppen. Vi har gunstige priser på kombinasjonspakker. Be gjerne om et tilbud!

Annonseformater
1/1 side                           210 mm x 297 mm + 5 mm
½ side liggende                210 mm x 148,5 mm + 5 mm
½ side stående                105 mm x 297 mm + 5 mm
¼ side liggende                210 mm x 74,25 mm + 5 mm
¼ side stående                105 mm x 148,5 mm + 5 mm
Bakside                           210 mm x 230 mm + 5 mm

Annonsemateriell
Høyoppløste PDF-filer, der fonter og høyoppløste bilder er inkludert.

Layout og produksjon tilknyttet Hud  & Helse driftes fra 2014 av 07 Media.

Annonsesalg håndteres direkte av Psoriasis- og eksemforbundet. For annonsekjøp tilknyttet Hud & Helse og PEF sine nettsider, vennligst kontakt redaktør Eli Synnøve Gjerde på telefon: 23 37 62 43 eller e-post: eli.synnove.gjerde[at]pefnorge.no.