Likemenn atopisk eksem

I listen under finner du Psoriasis- og eksemforbundets likemenn for atopisk eksem. De kan kontaktes per e-post eller telefon.

Navn E-postadresse Telefonnummer Fylkeslag
Lillian Olafsen liolaf[at]online.no 913 79 414 Oslo
Jeanette Strand pso.jeanette[at]gmail.com 454 41 970 Oslo
Grete Tunsjø g.tunsjo[at]gmail.com 456 17 228 Oslo
Siw Edquist Hansen siwedhan[at]online.no      920 24 457 Akershus
Solfrid Landstad solfrid.landstad[at]ntebb.no 936 18 128 Oppland
Lone Arntzen      lone.arntzen[at]ebnett.no 482 60 588 Buskerud
Kjersti Ollestad kjersti.ollestad[at]pefnorge.no 402 42 552 Rogaland
Arve Skaget arve.skaget[at]kleppnett.no 415 40 773 Rogaland
Margunn H. Skaget margunn.heigre[at]kleppnett.no   906 53 628 Rogaland
Anne Cecilie Jentoft anna_71[at]live.no 402 24 637 Nordland
Ole Harald Sjøtun o-sjoetu[at]online.no 900 37 338 Finnmark


Listen ble oppdatert 1.1.2014