Likemenn psoriasisartritt

I listen under finner du Psoriasis- og eksemforbundets likemenn for psoriasisartritt (psoriasisleddgikt). De kan kontaktes per e-post eller telefon.

Navn E-postadresse Telefonnummer Fylkeslag
Reidun Nymoen reinym[at]online.no           926 13 463 Oslo
Trine Knudtzon trine.knudtzon[at]getmail.no 907 39 371 Akershus
Kristian Henriksen kristian[at]pef-ung.no 928 84 681 Buskerud
Kenneth Waksvik waksvik.k[at]gmail.com 473 12 022 Telemark
Inger Bakken ij-breiv[at]online.no 416 77 545 Oppland
Brit Stensaker Trøen sveineiriklund[at]gmail.com 452 34 029 Oppland
Arild Smaaberg arilsmaa[at]online.no 913 17 213 Østfold
Liv Skovdahl liv[at]firstclass.as 481 86 232 Østfold
Lars Fredrik Olaussen lafrol[at]online.no 977 05 234 Østfold
Helge Vilhelmsen helge.vilhelmsen[at]enivest.net
900 55 954 Sogn og Fjordane
Hilde Mellum hildemellum[at]gmail.com 986 40 538 Hordaland
Oddrun S. Lillerud o-lill[at]neasonline.no 922 40 305 Møre- og Romsdal
Per Kristian Lange pe-krl[at]online.no 958 88 408 Møre- og Romsdal
Gunn Grav Graffer heminggraffer[at]hotmail.com 976 54 264 Sør-Trøndelag
Sylvia Wallin sylvia_wallin[at]hotmail.com 416 33 398 Nord-Trøndelag
Per Erik Gripp per.erik.gripp[at]ntebb.no 482 70 319 Nord-Trøndelag
Hans Erik Paulsen likemannskoordinator[at]pefnorge.no 988 37 015            Nordland
Aud Steffensen  aud-steffensen[at]hotmail.com    906 38 184 Nordland
Kate Arnøy kate_arnoy[at]hotmail.com 481 92 390 Nordland
Viggo Johnsen viggojohnsen[at]hotmail.com 977 46 436            Nordland
Birgitte Svendsen birgittesvendsen2[at]hotmail.com              971 81 191            Nordland
Anne Berit Kolset  abkolset[at]hotmail.com  970 38 172  Troms 
Annveig Jenssen  annveig.jenssen[at]pefnorge.no   415 61 844  Troms 
Eva G. Sjøtun  geb-sjo[at]online.no 959 60 911  Finnmark 
Liv Reidun Nesse  livreidunn[at]netscape.net 905 70 146 /
0034 660551633
Gran Canaria


Listen ble oppdatert 1.1.2014.