Utvalg

Atopikerutvalget

Atopikerutvalget har som mål at mennesker med atopisk eksem eller deres pårørende skal oppleve PEF som en attraktiv organisasjon. Utvalget arbeider med å:

- spre kunnskap om atopikernes hverdag
- kartlegge atopikernes behov i forhold til PEF
- fokusere på atopikerne og deres viktigste behov
- registrere atopikere i organisasjonen
- produsere informasjonsmateriale som kan brukes i organisasjonen
- produsere opplæringsmateriale som kan brukes i organisasjonen, herunder likemannskurs
- fremme atopikernes interessepolitiske saker

Atopikerutvalget 2009-2012 består av:

Kjersti Ollestad - leder
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Lillian Olafsen
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Camilla Mugaas Skiple
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Svein Roger Jakobsen
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Siw Edquist Hansen
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Reiseutvalget

Reiseutvalget har som mål å utvikle "sydenreise" som et godt og attraktivt medlemstilbud. Utvalget er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av de ulike reisene. Reiseutvalget arrangerer 1-2 sydenreiser i året.

Reiseutvalget 2009-2012 består av:

Oddny Høgalmen - leder
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sissel Brufors Jensen
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kristian Henriksen - PSO-ung
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Seniorutvalget

Seniorutvalget ble etablert på NPFs Landsmøte i 2009, og har som mål å arbeide for de eldre medlemmene i forbundet. Deres arbeid vil bestå i å utvikle informasjonsmateriell rettet mot fagpersonell i eldreomsorgen og etablere pasientkontakter for eldre med hudsykdom som stiller seg til disposisjon som kontaktpersoner for helseinstitusjoner som eldre benytter seg av. I tillegg vil utvalget se på muligheten for å drive hudskoler og behovet for å skape møteplasser for eldre med hudsykdom.

Seniorutvalget 2009-2012 består av:

Ingrid Mällberg
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ingrid Ullestad Olsen
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ragnhild Ottesen
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kurs- og likemannsutvalget

Kurs- og likemannsutvalget skal sørge for at forbundets tillitsvalgte og likemenn får nødvendig opplæring i sitt arbeide. Utvalget skal sørge for at NPF har nødvendig informasjonsmateriale til bruk for tillitsvalgte og likemenn lokalt, og at disse har nødvendig opplæringsmateriell til internt bruk i organisasjonen, men også undervisning lokalt.

Kurs- og likemannsutvalget 2009-2012 består av:

Arnhild Bornstedt - leder
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Viggo Johnsen
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Trine Knudtzon
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Gro Larsen
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Anne Katrine Bornstedt - PSO-ung
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Psoriasis artritt utvalget

Psoriasis artritt utvalget skal arbeide for at alle med psoriasis artritt får sin livskvalitet sikret fysisk, psykisk og økonomisk.
Utvalgets mål er å arbeide for at pasienter som har både psoriasis og psoriasis artritt får et bedre behandlingstilbud. Det skal fokuseres på pasienter med psoriasis artritt og deres spesielle behov til behandling/forebygging. Utvalget skal kartlegge utbredelsen av "bløtvevsrevmatisme" blant psoriatikere. I tillegg skal utvalget gjøre NPF til en aktiv organisasjon for pasienter med psoriasis artritt, og utarbeide og spre informasjon om psoriasis artritt.

Psoriasis artritt utvalget 2009-2012 består av:

Trine Knudtzon - leder
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kenneth Waksvik
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Annveig Jenssen
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Anne-Sofi Haug Svendsås - PSO-ung
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.