order keftab online without prescription, buy #flzyddwgtafq no prescription, buy #vzboaf no prescription

Hva er psoriasis artritt?

Psoriasis artritt, også kalt psoriasisleddgikt, er en gikttype som forbindes med den kroniske hudsykdommen psoriasis. Sykdommen gir inflammasjon i ledd og omkringliggende vev. Inflammasjon betyr en betennelse, men uten at bakterier eller virus er involvert.

Psoriasis artritt involverer 5-10% av psoriasispasientene.

Like mange menn som kvinner får sykdommen, vanligvis i alderen 30-50 år.

Psoriasis artritt kan komme før hudsymptomer viser seg, men vanligvis kommer utslettet først.

Det er fem typer psoriasis artritt:

Artritt som involverer hovedsaklig ytterleddene i fingre og/eller tær. Man mangler revmatoid faktor i blodet.

Asymetrisk - involverer flere ledd i armer og ben, men ikke nødvendigvis i de samme leddene på venstre side av kroppen som på høyre.

Symmetrisk - artritt i mange ledd som likner revmatoid artritt (vanlig leddgikt). At artritten er symmetrisk, betyr at den sitter i samme ledd på begge sider av kroppen.

Mutilans - dette er en sjelden, men veldig ødeleggende form som fører til erosjon (ødeleggelse) av benstrukturen. Man er her veldig sjelden disponert for Bechterevs sykdom, da man må ha vevstypen HLA-B27.

Spondylitis- artritten sitter i ileosakralleddene (bekkenleddene) og ryggraden. Betennelse i andre ledd forekommer også.

Artritt kan medføre revmatiske øyeproblemer.
Inflammasjon der muskler og leddbånd er festet til benet og fører til lokal smerte, f.eks. i hælene, er også vanlig ved psoriasis artritt.

Vanlige symptomer:

Morgenstivhet

Generelle smerter og stivhet i leddene ved bevegelse.

Hevelse og/eller varmeøkning i ledd.

Trykkømhet over ledd, muskler og senefester.

Tretthet og slapphet.

Karakteristiske trekk ved psoriasis artritt :

§  Røde hissige ledd og hender

§  Negleforandringer

§  Ett ledd her og der er hovent

§  Leddgikt faktor finnes ikke i blodet

§  Tær som er hovne

§  TRG testen kan vise at bare ett ledd er deformert

§  Hb og SR er negative

Hud- og neglforandringer som er karakteristiske for psoriasis, må være tilstede for at en helt sikker diagnose kan stilles. En blodprøve for revmatoid faktor er negativ i omkring 95% av pasientene med psoriasis artritt, og hvis den er tilstede er nivået for lavt. Forhøyet senkning, mild anemi og forhøyet nivå av urinsyre i blodet kan ses hos noen pasienter.

Ingen blodprøve kan vise om en har psoriasis artritt, det en kan se er om sykdommen er aktiv eller passiv.

Årsaken er ukjent, selv om genetiske faktorer er viktige. Spesielle såkalte vevstypeantigener, viser en sterk sammenheng med spesielle typer leddgikt. For eksempel her vevstypeantigenet HLA-B27 vært forbundet med sykdom i ryggraden og i psoriasis artritt. Opp til 40% av pasientene med psoriasis artritt kan ha en familiehistorie med hud- eller leddsykdom.