trimox tablets online, #merxqvl online buy, #sbmxstrp online uk, buy keftab online, #fthstxpotz online buy, #jurpdbarct online buy, generic #hesfylzuka without prescription

Behandling

Normalt begynnes behandlingen med såkalte betennelsesdempende medisiner (NSAIDS, Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs.) Såkalte langsomtvirkende medisiner, som virker inn på selve sykdomsprosessen, kan være nødvendig for psoriasis artritt som ikke reagerer positivt på behandling med NSAIDS.

Gullsprøyter
har vært rapportert effektiv hos mange pasienter, men kan dessverre føre til en forverring av utslettet.

Et anti malaria - middel, Plaquenil,har vært forsøkt men har også vist seg å forverre hudutslettet.

Salazopyrin,en medisin mye brukt for ulcerøs colitt, har vist seg å være meget effektiv for noen pasienter.

Andre aktuelle langtidsvirkende medisiner kan være Methotrexate, en cellegift som må gis i små doser og Sandimmun Neoral (cyclosporin A).
Disse er imidlertid mest aktuelle for pasienter med en progressiv sykdom, som ikke reagerer positivt på annen behandling.

Den senere tid har det også kommet en del nye medikamenter som kan være nyttige både i forhold til hudpsoriasisen og artritt, særlig hvis alle andre muligheter er forsøkt. Disse medisinene, som også er meget kostbare, kalles ofte for "biologiske medikamenter".

Systemiske kortisonsteroider, dvs. kortison i tablettform, bør unngås fordi det oftest fører til utbrudd i huden, når medisineringen avsluttes. Direkte innsprøytning av kortison i ledd kan imidlertid være nyttig.

Det kan legges til at i noen tilfeller gjøres det en vurdering hvor man bestemmer at Plaquenil eller kortisontabletter skal benyttes, til tross for risiko for utbrudd i hudpsoriasis. Man velger da å heller behandle et eventuelt utbrudd, hvis det skulle bli et problem.

Viktig for mange pasienter er fysioterapi og ergoterapi. Noen har stor nytte og lindring av behandling og trening hos fysioterapeut, deriblant trening i varmtvannsbasseng. Ergoterapeuten kan lære pasienten om leddvern, deriblant teknikker for å skåne leddene, samt tilpasning av hjelpemidler for å øke den daglige funksjonsevnen.

Kirurgi kan være nyttig hvis ledd blir ødelagte til tross for aggressiv medikamentell behandling.

Stikkord :

Smertestillende, lindrende

Kirurgiske inngrep

Fjerne leddhinnene
Artroskopi, avskrapning av angrepne ledd.
Synovektomi, fjerning hinnen som er betent.

Utskilling av leddvæske.

Gullsprøyter

Methotrexate, mild cellegiftbehandling.