buy #tsauppljye, #xzxbxc no prescription, natural alternative to best place to buy tenormin nhs prescription, can you drink on tenormin no prescription in canada, http://www.museodelnovecento.org#buy-online, can you drink on tenormin no prescription in canada, natural alternative to best place to buy tenormin nhs prescription

Bivirkningsmelding for pasienter

Fra 1. mars 2010 kan du selv melde bivirkninger av medisiner til Legemiddelverket ved hjelp av meldeskjema på Internett.

Tidligere har bare helsepersonell kunnet melde bivirkninger. Du kan også melde bivirkninger på vegne av dine nærmeste.

Alle bivirkninger av en medisin er ikke kjent på det tidspunktet den godkjennes, dette gjelder spesielt sjeldne bivirkninger. Årsaken er at medisinen frem til da bare er prøvd ut under kontrollerte forhold, på utvalgte grupper pasienter og friske frivillige. Når medisinen tas i bruk på svært ulike pasienter, vil det alltid oppdages nye bivirkninger. Nye og så langt ukjente bivirkninger, kan oppdages så lenge en medisin er i bruk. Et velfungerende rapporteringssystem for bivirkninger av medisiner er viktig for å samle inn kunnskap om bivirkninger som ikke er kjent på det tidspunktet medisinen godkjennes.

For mer informasjon, se Legemiddelverket sine nettsider.

Det er viktig at du kontakter din behandlende lege og informerer han/henne om din bivirkning, så  din behandling blir godt ivaretatt.

Du kan også rapportere bivirkninger direkte til de ulike legemiddelfirma, som markedsfører det legemiddelet du ønsker å rapportere bivirkning om.