buy lasix online, luxury daily, save this image, see story, generic #fbwyhkpwmja, alcohol buy tenormin in india, how does order tenormin online for cold sores how fast does it work

Årsak

Årsaken til psoriasis er delvis kjent. Sykdommen oppfattes som en autoimmun reaksjon, hvor aktiverte T-celler induserer cytokinfrigjøring og inflammasjon. Arvelige faktorer spiller en viktig rolle, men hvorfor noen får psoriasis og andre ikke, er ennå ukjent. Men er man først disponert for sykdommen kan den utløses ved:

Arv

Arvelige faktorer i kombinasjon med utløsende, ytre faktorer er sannsynligvis den vanligste forklaringen på at psoriasis oppstår. Forskning viser at om begge foreldrene har psoriasis, er det 65- 70% sannsynlig at barna arver sykdommen.

Infeksjoner
Psoriasis bryter gjerne ut første gang etter en infeksjon i tenårene. Når man får infeksjoner senere i livet kan psoriasisutbrudd igjen oppstå. Halsinfeksjoner er spesielt forbundet med psoriasisutbrudd.

Mekanisk påvirkning av huden
Dersom huden av en eller annen grunn irriteres, kan et psoriasisutslett utvikle seg i det aktuelle området, for eksempel etter kutt, brannskader, gnissing, kjemiske skader, kirurgiske inngrep og så videre. Dette kalles ”Köbners fenomen”.

Medikamenter
Flere legemidler kan føre til et forverret sykdomsbilde: Litium, betablokkere, noen antimalariamidler, visse typer smertestillende medisiner, betennelsesdempende midler.

Psykisk stress/ubalanse
Hvordan man har det - vanskelige psykiske påkjenninger, stress i jobb/ familiesituasjon, depresjoner, sjokk o.s.v. kan ha en negativ effekt.

Hormonelle årsaker

Psoriasisutbrudd i forbindelse med puberteten og overgangsalderen forekommer særlig hos kvinner. Ved svangerskap blir 40 prosent bedre, 40 prosent merker ingen forandring og 15 prosent blir verre. Etter fødselen forblir tilstaden uendret for 30 prosent, mens 10 prosent blir bedre og 50 prosent verre. Stort sett blir gravide som har psoriasis noe bedre ved begynnelsen av svangerskapet, men verre etter nedkomsten.

 

Sollys

De aller fleste blir bedre av sollys, mens 5-10% blir verre, særlig kvinner med lysømfintlig hud.

 

Alkohol og tobakk

Det er vanskelig å si om økt alkoholinntak forverrer psoriasis, eller om det drikkes mer som en konsekvens av sykdommen. De samme tankene kan man gjøre seg når det gjelder røyking. Psoriasispasienter som gruppe synes og røyke mer enn gjennomsnittet, men om dette gir mer psoriasis er ikke bevist. Det foreligger en sammenheng mellom røyking og utvikling av psoriasis med pussblemmer (pustulose) i håndflatene og på fotsålene, samt hos dem med store og tykke utslett.